телемедицина

Розвиток телемедицини в Чернігівській області на базі КЛПЗ "Чернігівський обласний кардіологічний диспансер”

30.03.2009
Откидач П.В., Штінова Н.В.

За визначенням ВООЗ, телемедицина – метод надання медичних послуг там, де відстань є критичним фактором. При цьому надання послуг може здійснюватися представниками усіх медичних спеціальностей з використанням інформаційно–комунікаційних технологій...

Опыт внедрения телемедицинский технологий в дистанционно-диагностическом центре Винницкой областной больницы им. Н.И.Пирогова

30.03.2009
П.М.Гунько, П.И.Мельничук, В.М.Постоловский, Г.Ф.Козачук, Г.В.Васильчук, И.Н.Калиниченко

В Винницкой области телемедицина впервые внедрена в практическом здравоохранении еще в 1982году, когда на базе областной больницы им. Н.И.Пирогова (согласно постановлению Совета Министров, 1982 г.) был создан дистанционно-диагностический центр (ДДЦ), который функционирует до сегодняшнего дня.

Клінічний досвід використання транстелефонної електрокардіографії в Чернівецькій області

30.03.2009
І.Д. Шкробанець, В.К. Тащук

У статті представлений досвід роботи транстелефонної електрокардіографічної системи «Телекард» в Чернівецькій області. Проведено аналіз роботи дистанційного діагностичного центру на базі обласного кардіологічного диспансеру. Описано ефективність цифрової передачі ЕКГ, яка дозволяє надавати спеціалізовану медичну допомогу у віддалених лікувальних закладах області.

Опыт внедрения системы передачи ЭКГ «Телекард» в Полтавской области

30.03.2009
Шкляренко М.П. главный врач ПОККД, главный кардиолог ГУОЗ, заслуженный врач Украины Марьенко Я.Л. зав. отделением ургентной кардиологии

В статье представлен опыт работы областного кардиологического дистанционно-диагностического центра на основе новой цифровой системы передачи ЭКГ «Телекард». Описаны эффективность цифровой передачи ЭКГ, основные технологические схемы работы центра, многоуровневая схема оснащения лечебных учреждений системой передачи ЭКГ.

Всеукраинская телемедицинская сеть ургентной ЭКГ диагностики "Телекард" в 2005-2008 гг.

30.03.2009
Р.В.Павлович

Традиционный ежегодный обзор результатов работы и дальнейшего развития сети ургентной транстелефонной ЭКГ диагностики "Телекард" в Украине.

Оценка эффективности работы всеукраинской телемедицинской сети транстелефонной электрокардиографии «Телекард» за период 2005-2007 гг.

27.05.2008
Р.В. Павлович

«Важнейшей задачей здравоохранения цивилизованного государства, способствующей стабильности общества, является обеспечение права гражданина на медицинское обслуживание, независимо от его социального положения и места жительства... Однако, если вопросы обеспечения лечебно-профилактических учреждений полноценным финансированием, оснащения новейшим оборудованием и другими ресурсами можно решить хотя бы теоретически, то обеспечить каждую районную больницу специалистами мирового класса невозможно даже в теории. Решение подобной задачи возможно только при внедрении телемедицинских технологий в практику работы учреждений здравоохранения».

В пример столице! Уникальный случай тромболизиса при инфаркте миокарда в одном из районов Полтавской области.

19.05.2008
Дмитрий Молчанов («Здоров’я України» №8(189) Квітень 2008)

Когда готовился в печать этот номер «ЗУ», к нам в редакцию поступило сообщение о поистине уникальном для отечественной медицины событии. Тромболизис по поводу тяжелого инфаркта миокарда 61-летнему пациенту был выполнен даже не в районном центре, а в селе! Случай похож на удачное стечение обстоятельств, тем не менее, оно не было случайным.

Досвід впровадження телемедичних технологій в дистанційно-діагностичному центрі Вінницької обласної лікарні ім. М. І. Пирогова

14.05.2008
П.М.Гунько, П.І.Мельничук, В.М.Постоловський, Г.Ф.Козачук, Г.В.Васильчук, І.М.Калініченко (Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І.Пирогова, Вінниця, Україна)

В останні роки розвиток медичного обслуговування в розвинених країнах пов’язаний з широким впровадженням інформаційної мережі в структурі медичної служби, що отримало назву „телемедицина”.

Аналіз роботи системи “Тредекс” по Тернопільській області

14.05.2008
В.Т.Павлов, Н.М.Вівчар, М.С.Гриценко (Тернопільська обласна комунальна клінічна лікарня, Тернопіль, Україна)

Проблема оптимізації надання кардіологічної допомоги населенню була та залишається першочерговим завданням сучасної медицини. Адже поширеність, інвалідізація та смертність від серцево-судинної патології залишається досить високою. Так, поширеність захворювань системи кровообігу по області за 2006 рік становить 63754,0 на 100 тис. дорослого населення, в тому числі: ішемічної хвороби серця - 22849,0, стенокардії – 6886,0, інфаркту міокарда – 120,0.

Досвід використання системи «ТЕЛЕКАРД» в роботі кардіологічної служби Xерсонської області

14.05.2008
І.В.Ющук, І.М.Онопрієнко (Херсонський Обласний кардіологічний диспансер, Херсон, Україна)

Впровадження транстелефонної електрокардіографії в практику охорони здоров’я України дає змогу надавати своєчасно консультативну та спеціалізовану медичну допомогу, забезпечити обґрунтованість виїздів по сан авіації, а саме: підвищення доступності спеціалізованої медичної допомоги для населення, яке проживає у віддавлених і важкодоступних місцях; підвищення якості надання медичної допомоги за рахунок покращення діагностики, прискорення надання медичної допомоги; зміщення акценту надання діагностичної і консультативної допомоги на амбулаторно-поліклінічний рівень; зниження витрат на санітарну авіацію; прискорення впровадження в практику нових методів діагностики і лікування.

Страницы

Locations of visitors to this page